ECOUTER         retour    
   
Awa
Amadou & Saramaya
[ Falato ]
He Awa ye he (bis)
He Awa ye he (bis)
 
M’gaou ye gnina mousso maa (bis) ayons pitié des femmes
M’gaou yo dèmai baara la (bis) aidons les dans leur taches du quotidien
M’gaou yo dèmai finbè la (bis) aidons sur tout les plans
M’gaou ye gnina Awa maa (bis) ayons pitié de Awa
M’gaou ye gnina han baou maa (bis) ayons pitié de nos mamans
M’gaou yo dèmai baara la (bis) aidons les dans leurs taches du quotidien
M’gaou yo dèmai finbè la (bis) aidons sur tout les plans
M’gaou ye gnina mousso maa (bis)
M’gaou ye gnina Awa ma ha ha (bis)
Awa Awa Awa Awa ye he (bis)
 
Kana wa kaa nee tooyen (bis) Ne t'en va pas me laissez ici Awa
- he Awa ye he (bis)
Kana wa kaa nee tooyen (bis) Ne t'en va pas me laissez ici Awa
- he Awa ye he (bis)
M’gaou yo dèmai baara la
M’gaou ye gnina mousso maa
M’gaou ye gnina han baou maa
M’gaou yo dèmai baara la
M’gaou yo dèmai finbè la
M’gaou ye gnina Awa maa
M’gaou yo dèmai baara la
M’gaou yo dèmai finbè la
M’gaou gnina Awa maa ha
 
Awa ,Awa ,Awa,
M’gaou ye gnina mousso maa
M’gaou yo dèmai baara la
M’gaou gnina baou ma
Awa, Awa,Awa
 
He Awa ha ha
 
Kana wa kane toyen (bis)
– Awa ye ,Awa ye (bis)
Kana wa kane tooyen (bis)
- Awa ye ,Awa ye (bis)
Awa ha ha (bis)
He Awa he Awa ye (bis)
 
Awa ,Awa,Awa, Awa ,Awa,
He Awa ye
Amadou Sanfo le 18/03/1994
ˆ    
amadousanfo-musiqueafricaine.com SobySo 2009